MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

Úvod - o firmě

     "zdánlivě  malé věci rozvíjející kreativitu napomáhají dětem k poznávání nového a my jim to máme umožnit"

 

Dobrý den vážení obchodní přátelé, milé děti i rodiče , uživatelé d r ž á k ů pro nápojové obaly

dovoluji si vás  přivítat na webových stránkách a seznámit vás s firmou, jejím vznikem a výrobky - produkty nosičů pro nápojové i průmyslové  obaly, usnadňující i zpříjemnující život, v užitnosti každodenního používání v domácnostech a napomáhající lidem, nejen zdravým, ale i se zdravotním omezením.  Mohou ale i napomáhat hlavně dětem a to je výsada z produkce vykreslovánek.

V mnohém je snahou co nejvíce se přiblížit výrobním programem  dětem k jejich rozvoji, učení, užitku i radosti. Jsou podpůrným prvkem - hlavně u dětí - jak podpořit jejich vývoj, učení, kreativní i "základní " tvořivost a um, jak příjemně přimět dítě nejen ke kreativní  tvorbě a protože výsledným a vlastním dárekm je nosič pítek -návazně děti mohou doplňovat tekutiny a načerpat energii.

Jsou k  tvořivosti, učení, k rozvoji, ke zlepšení motoriky rukou a zamezují úniku tekutin po otevření nápojů - obalů.  Tvůrčí myšlenka vznikla v r.2015.   Byla jsem nezaměstnaná, a bez finančního základu jsem se pustila do rozvoje  právě  d r ž á k ů  s rukojetí a prvních papírových předloh vzorů . Brzy se od papírových vyvíjely vzory z PPplastu a od prima lidí (seniorů, osob s handicapem, ale i dětí  a mnohé z potřeb hlvně dětí i v návaznosti bylo podchyceno prvotně už za krátkodobého působení v Klokánku)  U prima lidí jsem zanechávala vzorky, komunikovala s nimi o po opodstatněných  připomínkách k vylepšení i pozitivních názorech, že tyto malé věci mohou skutečně napomáhat, jsem se rozhodla na celkovém zahájení  rozvoje a prodejní činnosti.          Měla jsem i malé štěstí na prvních zhotovitelích. nejen plastu, u tisku, napomáháala mi v něčem má rodina .  O to více mne těší návaznost, že lze přizpůsobit i podat držák v jiných podobách tím jsou vykreslovánky, vystřihoványky se skládankou  a navíc je potěšující, když se zároveň s jednou  uprvenou grafikou vykreslovánek může napomoci dětem se zdravotním omezením.   Zde mne práce nejvíc zaujala a i skutečně těší...... a mám vždy radost za pozitivní vjemy i z toho že se vám a hlavně dětem líbí, a že může pomáhat  .                                                                                                                                                                                                                            

Vznikem podnikatelského záměru byl a je smysl přinést na domácí trh něco nového  a také přínosného v podobě českého výrobku  d r ž á k u  s  rukojetí.   Věřím. že je chápán smysl a účelnost produkce nosičů a držáky se stanou brzy vašim oblíbeným malým  pomocníkem, estetickým doplňkem, skládačkou,  patří do každé rodiny a do domácnosti.

Stávají se užitnou věcí, snadňující a zlepšující i zpříjemňující nám vlastní sebeobsluhu nejen dětěm, i seniorům a lidem se zhoršenou motorikou, způsobenou nemocí, po úraze, nebo ku prospěchu pro oslabené ruce stářím i naopak k usnadnění - pro ruce malých dětí , ale nám všem, kdo si jejich používání oblíbí.  Budou tak kdykoliv po ruce v domácnostech a  patří do každé rodiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jsou vytvořeny pro nápoj. obaly od 150ml/200/250ml nejmenších TPkrabiček  dětských pítek po té i na 1li až do 2,5 li TP krabice na nápoje ale i pro vložení průmyslových obalů s tekutinami nebezpečnými pro styk s kůží  (Savo aj.) kdy tekutiny nestékají a neuchopíte potečenou lahev. V plastovém držáku s rukojetí je nosič přímo opláchnutý pod tekoucí vodou a po té rozložen pro uschnutí , kdy se jen rozloží a skladuje.                                            U  používání plast. držáků lze docílit i vlastních úspor , kromě využití jednoduchosti a lehkosti.

Například  umožní v hotelích, nemocnicích, v domovech seniorů, léčebnách i nemocnicích, u rautů a při slavnostech , aj. 

- lepší sebeobsluhu  (nemusíme zvedat těžké skleněné nebo porcelánové  velké naplněné džbány  při snídaních, rautech,... 

- šetří peníze při pravi​dlném používání

 •   za el. energii   i vodu  ( nemusíte umývat nádobí , jen využíváte původního obalu TPkrabic u džusů, šťáv, mléka, led.čajů, kávy)
 •   mzdové prostředky    ( nemusíte zapojovat při obsluze, mytí apod. placené pracovníky, zaměstnance)
 •   nerozbíjí se a nepoškozuje "nádobí" : sklo  porcelán v kterém servírujete nápoje, jogurty aj.      
 •   můžete vkusnou samolepkou prezentovat vlastní podnik a firmu a zařadit ji do dárkových a upomínkových prodej. předmětů
 •   napomáháte tím obzvláště vašim klientům - lidem, dětem kdy mají oslabenou motoriku rukou  a tím si zpříjemní vlastní sebeobsluhu   

 

    Nově vytvořené držáky s rukojetí jako vykreslovánky a vystřihovánky jsou veselé a estetické navíc nápomocni a pozitivně ovlivňují  rozvoj menších dětí předškolního věku  v grafomotorice, umu přesného střihu, v prostorovém vidění , zlepšují zrakový vjem u barev, tvarů aj, a  přispívají k celkové kreativitě a dovednosti i tvořivosti dětí. Vykreslovánka  nadchne menší děti už od  3let, vykreslit a vystřihnout bude naučné pro předškoláky, kdy si je mohou  vlastoručně připravit a používat zhotovený držák jako nosič pítek, - malý  kreativní výrobek je k rozvoji i učení, radosti a užitku                                                                                             

Trvanlivé jsou z PPplastu v základním tvaru, nebo např.  jako Beruška/Dráček  -jsou učeny  všem dětem komu se líbí , ale také pro děti všechny, nejen s omezením hybnosti rukou - při rehabilitaci po úrazech a nemocech horních končetin - rukou/prstů, ale také příznivě působí dětem nevidomým  a dětem se silným poškozením zraku.)  Při pravidelném používáním PPnosičů přináší pro jednotlivce : udržování a zlepšování motoriky rukou, lepší vjem prostorového vidění, poznávání tvarů, posilování logiky a paměti při seskládávání. 

Vážíme si firem a jejich rozhodnutí na přijetí do svého prodej. sortimentu a sdílí i pochopili význam a vlastnosti  i těchto malých výrobků  pro děti, kdy a nejsou svázaní např. jen konvencí populismu  známých  postaviček z kreslených filmů a seriálu, (jež v dobrém sice také ovlivňují a doplňují dětský svět, ale ten je různorodý a má rád vše nové i neokoukané) - už proto se nebojme prosadit a zařadit i něco nového českého.  

Věnujte také pozornost NOVINCE - vykreslovánce se skládankou pro děti, vytvořené a založené na stejné grafice "Berušky" ale upravené pro děti , jež si je nemohou  vystřihnout, tj. příliš malé děti, nebo děti s handicapem - s omezením hybnosti rukou , nebo dokonce se silně poškozeným zrakem, pro děti i nevidomé.  Mají spec. zesílené obvodové kontury pro lepší viditelnost, v nich jsou bigy různého druhu v rozlišení tvarů obrázku i pro lepší a snadný ohyb, tj. pro  hmatový vjem u zrakově postižených dětí. Vylepšujeme je přiloženými šablonami ke snažšímu vykreslení i nápomoci dětem, obzvláště handicapovaným.

Všechny z produkce držáků vznikaly za přímé účasti - obzvláště vykreslovánky tvořili se s malou pomocí s lidmi a odboníky ( - učitelé, sociální a výchovní pracovníci, pedagogové, aj. ... ) odborníci pracující denně s malými dětmi, handicapovanými dětmi dávali podnět k vylepšení .stejné grafiky aby vznikly pro děti různého věku, s mentální a fyzickou schopností a vždy pro jejich rozvoj a těmi byly přijaty se zářivým úsměvem, že za svoji kreativní tvorbu budou navíc odměněni nosičem pítek a vlastně i samotným nápojem  ( i kvůli tomu jim je dopřejme,  k jejich rozvoji, umu i kreativitě a pro tvořivost i učení a radost)   Někde zazněla hezká slova :  cítíme hmatem, vidíme   s r d c e m  ...  a nádherným zážitkem bylo vidět vykreslení a bezchybné seskládání papírové vykreslovánky Berušky s tečkama od nevidomé paní, která ukázala , že je papírová vykreslovánka spec. upravená i plastový držák vhodný i pro tyto děti k rozvoji a učení i k radosti a posílení své sebevědomí, a  nás ostatní může utvrdit, že je to správný směr a může být i vykeslování k rozvoji pro  takovéto děti. 

Můžeme o nich říci že nerozlišují a neselektují  etniku/pohlaví/věk/zdravotní stav   :-)

  Dopřejme jim rozvoj a i vaší odměnou vám bude jejich spokojenost a zářivý úsměv, stejně jako mne osobně potěší, že mohu být tyto produkty nápomocni  lidem a hlavně dětem.

 Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv a není možné je rozmnožovat či vyrábět.   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládačka) 

získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek pro  děti : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 2,0 li PPplast) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na statické dynamické zatížení​

a vyhovují deklarovaným nosnostem, jsou zdravotně nezávadné : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1 (čárové kódy ), Eko-kom​: F00170031, v evidenci EET.

 

Hlavní prodejní aktivity  jsou :  

VLASTNÍ PRODUKCE:    

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u                 (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby 

 

               

 

Dodatkový rozvíjející se program :  výrobky z  c í v e k    (kovový "drátěný" program),

pozn. podléhá vlastnickým právům, bez svolení nelze rozmnožovat a vyrábět

                                                  nabídka jednotlivých vzorů , ( téměř 50 výrobků)

                                                  (objeví se postupně  na  e-shopu)

                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

 

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem: 

         

 

      Pozn.:  Pro klienty a zákazníky , kteří budou objednávat kusově, ale i kolektivně  

        -  za  domovy seniorů,  dětské domovy, chráněná obydlí, domovy mláděže u speciálních škol (s postižením zraku, handicapovaní, aj.,

           výchovná zařízení dětí a mládeže, tábory, ozdravovny i léčebny, spec. školky a školy...  aj.

        pro své klienty   podávejte své objednávky písemnou formou  přes email adresu.  Na  výrobky jsou dány  slevy  bez  množstevních

       návazností, tzn. i kusově tak, aby mohly výrobky sloužit k účelu tomu danému za o něco výhodnějších prodejních cen.  Děkujeme. 

      

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu, nebo papíru
 • jsou díky rylování  jsou  složitelné i rozložitelné z malého plošného seskládaného tvaru, skladné a snadno přenosné
 • jsou ekologické (recyklovatelné) i z plastu nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu se dají omývat
 • snadno se vloží značné množství různorodých obalů (  rylováním - ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky)
 • rukojeť se velmi dobře drží a může být tak v úchopu nápomocna i dětem, handicapovaným lidem, po úrazech  rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím, mozkové příhodě,- obrně, aj.
 • pořizovací cena je velmi ekonomicky příznivá (doporučenu cena je nízká a lze ji spojit s nadací)
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny.
 • držáky s rukojetí z papíru jsou pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládla kruhy, vlnky, rovné čáry, plošné vyplňování tvarů a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvního ks, nalepením such.zipů, narylováním aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy

 

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé domácnosti ...

 

 

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Měla denní službu v domově u seniorů a po roznášení obědů nakoukla do pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny. Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána. Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit. Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél. V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost , že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo. No a tím to začalo – tedy já. Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka. Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !  Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí. A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a vystřihnout, aby jste ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim
kamarádům a ostatním lidem, či zvířátkům malým finančním přispěním na nadační fondy  – prostě tam kde je to zapotřebí ♥☺…      a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)    

 

Pokud budete při objednávání u všech držáků s rukojetí volit dle číselné řady vámi podporující nadaci, půjde  malá částka z prodeje držáků s rukojetí právě tam, aby podporovala a pomáhala potřebnému a potřebným.

(pozn. 30.1.2016 byly staženy z e-shopu nadační /totožné/ držáky s rukojetí, nyní je lze objednávat  pouze přes mail. adresu s označením vytvořené číselné řady dle vlastního výběru a uvedeném počtu ks, Tyto vám zpětně potvrdíme s udanou cenou vč. přepravného a dle úhrady po té odešleme na odeslané údaje - jména/firmy, IČ/DIČ, adresy.

Držák s rukojetí pro vás bude připraven i doručen (dobírkou/hotově převodem),  částka určená pro vybranou nadaci bude mířit tam, kde jste určili (soustředěně 1xza měsíc - z  maloobchodního prodeje, (U velkoobhodních řetězců je nadační program na bázi odsouhlasené smlouvy a daných podmínek.)

Děkujeme zapochopení, změna byla udělána pro větší přehlednost e-shopu a prodejních  artiklů. Označení a podrobnosti najdete zvlášť v sekci Nadační program

   

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek