MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

Proč spec.úpravy

Vítejte na stránce machackova.websnadno.cz v sekci diskuzní slovo

  k produkci nosičů - držáků s rukojetí  uzpůsobených pro děti se zdravotním omezením v pohyblivosti rukou, nebo na zrak  

Původní věty na seznámení se o prima lidech i pedagogů , sociálních pracovnic, vychovatelek,  a také lékařů, či ostatních pečujících o děti a mládež s nějakým zdravotním postižením (nejen u slabozrakých a nevidomých)   a vlastně i poděkování těmto lidem, jsem   učinila v předešlých slovech,  teďuž vymazaných a odstraněných ze stránek webu.

Nyní se k nim ale  vracím, protože si poznatky zaslouží obsahem být zveřejněny a pro zajímavost uvedu postřehy, které si ani neuvědomujeme, ale které jsou také součástí našeho života.  A také proto, že si naši pozornost tito lidé zaslouží a hlavně děti a jejich rozvoj.

Při prvotním zjišťováním  je evidentní, že u vás v  ČR jsou  pouze 3 prodejny klasicky s prodejním sortimentem výhradně pro osoby s postiženým  zrakem -  tyfloprodejny  (tyflopomůcky).  A n o  - čtete správně - tři prodejny k nápomoci těmto lidem.

Můžeme konstatovat, že je dobré, pokud je těchto lidí málo, ale zároveň si uvědomujeme, jaké mají těžší podmínky pro nákup svých životních potřeb i ve speciálních výrobcích, (pomůckách- to ke spec. prodejnám patří, ale u rozvojových nebo kreativních věcech  je jejich výběr hodně "slabý" a pokud žijeme v moderní společnosti, asi si domyslíme, co by znamenalo, pokud by se ujaly  běžné prodejny  např.  papírnictví,  hračky,  knihkupectví  -  kde by vznikly s hezkým upozorněním na - speciální přihrádky, koutek, nebo regál,  určený právě pro tyto  užitkové, rozvojové i kreativní věci (hračky aj. potřeby) hlavně pro rozvoj dětí, kdy lze tyto v použití nabízet i běžně, pokud zaujmou a mohou tak také zaručit a zvýšit zájem pro koupi i ostatních - byť je zaměření dle výběru  pro osoby znevýhodněné, tj. hlavně pro rozvíjející se a učící se děti.  Pro rodiče těchto dětí  by to bylo i značným usnadněním pro výběr a nákup, kdy by i několik speciálně upravených výrobků, naučných nebo kreativních věcí bylo právě možné ke shlédnutí i koupi, ne jen na webu, anebo  několik desítek či stovek vzdálených prodejen, kterých je opravdu po skromnu. (3standardní a jedna spec.).

Když se začala vytvářet "řada" z produkce vykreslovánek pro děti se silně poškozeným zrakem... až pro dětí nevidomé, byla to malá smysluplná příprava k výrobě a tisku (po zjištění výhod i užitku, zda by byly tyto výrobky přínosnými, i vítanými).    Podporou významu byli samozřejmě lidé nejblíže těmto osobám (i dětem) , kdy se s nimi denně stýkají a pracují s nimi a proto ví, že i to málo je pro ně zajímavé, vítané a přínosné.   Pro děti slabozraké ( po operacích, při vrozených vadách, po úrazech, apod.)    je nachystán výtisk stejné grafiky "Berušky" , kdy má předloha  zesílené kontury pro lepší zrakové vidění a vnímání dětí  a to nejen s poškozeným zrakem, líbí se i velmi malým dětem a je to libovůlí při pořízení .

Pokud se líbí malým dětem začínající se učit přesnému střihu , tak je libovolné si vybrat stejnou vykreslovánku se skládankou v totožné verzi,  naskýtá se však  více variant :

1.  základní standardní    

2.  spec. poupravenou (zesílené obvodové i vnitř. kontury)

3.  speciálně vytvořenou, kdy je bigovaná a tyto "drážky" jim jsou nejen pro hmatovým vjemem , ale i pro snažší ohýbání částí a tím i sesklávání do požadovaného tvaru nosiče. Usnadněním budou i pro menší děti, které ještě neumí stříhat, ale mohou je vykreslit a seskládat.

Navíc mohou být k nim přiloženy i nápomocné  šablony.  U berušky jsou to např. krovky s tečkama, kdy lépe a přesně po přiložení na linie čar grafiky se děti budou lépe a rychle orientovat - kde jsou místa na vykreslení, nebo ještě lépe na hmatové bigované části -  kde mají být přiloženy k vykreslení jednotlivých částí.  Pro děti je to vlastně jediná  takto vytvořená  VYKRESLOVÁNKA s vystřihovánkou a skládankou, kdy si s ní učí a rozvíjí, jsou jim k užitku i k radosti.  I to malé může významem přinášet těm ostatním mnohem více jak bychom si my uvědomili a to platí o radosti ze své kreativity i dětí se zdravotním omezením  o to více.

       Pokud  budeme vnímaví i pro tyto skupiny osob a hlavně  d ě t í  ,   bude to přínosné celkově a také proto jsou připravovány a takto uzpůsobeny  tyto papírové  vykreslovánky,  které klidně mohou být zařazeny v běžné prodejním sortimentu v prodejnách hraček, papírnictví, dárkových předmětů a i v knihkupectví apod. Děkuji i za tyto děti, pokud ti odvážnější něco takového začnou...

TOPlist