MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

diskuzní slovo

Vítejte na stránce machackova.websnadno.cz v sekci diskuzní slovo

 

    Aby vznikly nové věci k nápomoci i k rozvoji dětí i se zdravotním  omezením, je dobrým si skutečně ověřit význam, smysl i účinky připravovaných novinek a „přijetí“ potřeným i na základně zhotovených vzorků (za tím účelem bylo  rozesláno desítky až stovky mailů,  bylo uskutečněno množství telefonických rozhovorů a několik hodin strávený přímo s lidmi při odzkoušení ),      

Jestliže si lidé a hlavně handicapované děti zaslouží naši pozornost, to očekávám od těch, co diskuzní článek čtou a mohou se písemně vyjádřit mailem, nebo přímo i veřejně do sekce "vzkazů" , protože kvalifikavaný názor je také malým vodítkem i podporou, proč to dokončit a rozvíjet.           I tyhle děti si zaslouží naši pozornost a jsou opomíjenou skupinou.

Je potřebná a prospěšná i vaše jakákoliv podpora hlavně těch, co s těmito dětmi pracují a já si je dovolím oslovit. Jestliže máme rádi děti , neděláme rozdíl a rychlá nápomoc zpětně je vítaná,  dokonce i nutná v případě, když se něco dělá "jinak".         

(slovní, písemné vyjádření, názor, souhlas obzvlášť od odborníků - za sebe děkuji i tohle málo pomůže..)

 

  •  Držák s rukojetí – nosič dětských pítek (PPplast) jako Beruška s vložnými prvky pro rozvoj dětí zrakově postižených
  •  Vznik  speciálně upravených a navrhnutých vvykreslovánek (tyflo) z námětu již vytvořené grafiky : motiv  Beruška, aj.

Napíši jen obeznámení na zvláštním setkání s příjemnými lidmi, konkrétně s příjemnou mladší paní, kdy ona i syn jsou nevidomí, ale ochotně i s laskavostí  byla nápomocna u první kritiky , odzkoušení a sdělení osobního vjemu na výrobky s jejich kreativními doplňky, na kresbu aj.  (pozitivně, byť s poznámkou, že je opravdu na každém jestli bude i pro ně přínosným , ale k rozvoji tvořivosti, motoriky , vjemu tvarů apod. splňuje inovační výrobek, možný s úpravami je představit pro děti se zdravotním omezením pohybovým nebo zrakovým.                                                                                                                                                   

      Úžasné bylo poznání, že rychle a okamžitě dovedla jako nevidomá vložit i spojit dva malé dílky patentek na krovkách,  Právě velké očekávání, zda to i tito odvážní lidé se zdravotním omezením dovedou se potvrdil. Tzn. že pro děti by se právě takový budoucí výrobek mohl zhodnostit jako  užitná věc, malá příjemná  pomůcka pro rozvoj v jejich prostorovém "vidění" – vjemu tvarů, jemné motoriky, pro rozvoj kreativity a tvořivosti i umu , nutosti rozvoje "prostorového vidění", vnímání rozdíllnosti tvarů a skládání do dané koncepční skládanky a to spíše nauka - hrou, kdy nemusí předměty napomáhající být jen prvkem vyuky a pomůckami, ale v tomto případě jejich vlastní užitnou věcí  - nosičem nápojových pítek (TPkrabiček)  k nápomoci dětem se silně poškozeným zrakem a dokonce i nevidomých dětí. Jsem velmi ráda, že se setkávám s prima lidma, kteří mi napomáhají z obslasti, kde jsem mohla nahlédnout jen okrajově, ale o to citlivěji chci vnímat i jejich svět a obohatit ho.                                                                                                                                                                                               Děkuji takto věřejně  právě těmto lidičkám, co se věnují dětem i s tímto zdravotním omezením a postižením a byli v tu správnou dobu na svých místech, aby mne mohli být nápomocni při vzniku malých věcí, jež mohou napomáhat dětem i lidem všeobecně . Vážím si toho...

 To vše k radosti i užitku a možná také k povzbuzení, zvýšení  svého sebevědomí (odstranění psych.bloku) , že se to naučily stejně jako zdravé děti a mohou používat  d r ž á k y  s rukojetí - nosiče nápojových pítek TP krabiček i v papírovém vydání, nebo v plastu - tak jako  "tyflo Beruška" aby se tvořilo s úsměvem a po nauce a procvičení je navíc odměna : jejich vlastní výtvor a nosič, anebo prostě vlastní držák s rukojetí co-by ukázka všedních věcí, které mohou mít i všechny ostatní děti.

 Přejme těmto dětem a lidem se zdravotním omezením, aby pokrok mohl jít i  tímto směrem a my ostatní jsme byli také ovlivňujícím faktorem napomáhajícím ke zkvalitnění života i jiným a přínosem pro vše dobré  …

Tímto jen malinko pouka​zuji na větší a širší využití  d r ž á k ů  s rukojetí nosičů nejen nápojových pítek, kdy nám může být ku prospěchu a užitku snad v každé domácnosti. (všude jsou děti, nebo přestárlí lidé, osoby se zdravotním omezením anebo příznivci pro něco nového a užitného i k radosti a rozvoji, ke zdokonalování a nenápadném cvičení svých dovedností a udržování i své  motoriky rukou, snad i lepšímu úchopu a tím jistější sebeobsluze,  apod.

   Děkuji pokud se zasloužíte o přínos být nápomocen pro  uvedení a skutečnou distribuci i prodej nejen v ČR. 

Nikdy nevíte, komu právě může být vhodným malým pomocníkem v každodenním životě, nebo jen tak, že se nám líbí a oblíbíme si některý z druhů a typů nosičů. Jsou a byly držáky s rukojetí vyvinuty lidem ku prospěchu, pro zkvalitnění vlastní sebeobsluhy pro ruce zdravé i se zdravotním omezením, kdy zároveň eliminujeme nežádoucí únik tekutin z otevřeného obalu nejen nápojových pochutin, ochucených vod, džusů, sójových šťáv, aj. osvěžujících nápojů.

 Macháčková Magdaléna  ©

 

 vše, co může být nápomocno dětem, je pro mne vodítkem  k    v y t v o ř e n í .  Za svého života dělejme věci tak, abychom předali i dalším generacím i to nejlepší ze sebe, pokud to má   být  k užitku  a i k radosti.​

ke vtlačení stiskacích knoflíků  jsou použity patentky Koh-i-noor aj. prům.zátky ,  osvědčí-li se, může být dodáno více druhů různých „knoflíků“  - tvarem i  materiálu , jako příslušenství k rozvoji jemné motoriky, vjem tvarů, i spojových prvků dotvoření krovek, či zabezpečení spoje a propojení konců zákl. pásu nosiče.

 

TOPlist